De beveiligingsdiensten van Thema 

 

Alarmopvolging

Nooit meer zelf ’s nachts het bed uit.

 

Waarom zou u risico’s lopen door zelf  ’s nachts op pad te gaan bij een alarmmelding? Laat professionele beveiligers uw alarmmeldingen opvolgen. Uw alarmcentrale wordt aangesloten op onze meldkamer en onze beveiligers gaan dag en nacht voor u op pad in geval van een melding. Als er een melding bij onze meldkamer binnenkomt gaat er terstond een beveiliger ter plaatse. Hij controleert eerst de buitenkant op schade, braaksporen en controleert of er geen onbevoegde personen op uw terrein lopen.

Bij geen onregelmatigheden controleert hij het alarmsysteem op de oorzaak van het alarm. Is er wel sprake van onregelmatigheden dan worden de benodigde hulpdiensten ingeschakeld. Tevens treedt onze beveiliger op als uw zaakwaarnemer en zal namens u de benodigde maatregelen treffen. Na afhandeling van de alarmmelding krijgt u van de beveiliger een compleet rapport zodat u altijd op de hoogte bent van de genomen acties.

 

 

Vrijblijvende offerte aanvragen!

Advies nodig?

Mobiele surveillance

Vergeten ramen en deuren alsnog op slot.

 

Naast de alarmopvolging vallen er verschillende dienstverleningen binnen de mobiele surveillance. Zo kunt u denken aan:

 • Externe controleronde
  Bij een externe controleronde wordt er speciaal gelet op:
  • Openstaande ramen en deuren.
  • Vernielingen.
  • Ongewenste personen, voertuigen of ongewone situaties in de omgeving.
  • Braakschade.
  • Brandgevaarlijke situaties.
 • Interne controleronde
  De surveillant betreedt het pand en doet zijn controleronde. Hierbij let hij specifiek op niet afgesloten ruimtes, verlichting en brandgevaarlijke situaties. Mocht u een eigen serverruimte hebben dan zal ook hier kritisch naar gekeken worden. Openstaande ramen en deuren worden gesloten.
 • Openingsronde
  Met het uitschakelen van het alarmsysteem opent de surveillant uw pand. Hij controleert intern op onregelmatigheden. Schakelt de verlichting in, opent de deuren van de gezamenlijke ruimtes en laat eventueel de eerste medewerkers binnen. De werkzaamheden worden met u besproken en aan uw wensen aangepast.

Vrijblijvende offerte aanvragen!

Advies nodig?

Winkelsurveillance

Veiligheid voorop. Voor u, uw personeel en uw klanten.

 

Thema Beveiliging kijkt naar de meest passende beveiliger voor uw onderneming. Wie past er het best bij u en niet wie is er beschikbaar. Met een winkelsurveillant van Thema Beveiliging heeft u dan ook een specialist in huis, die er voor zorgt dat uw klanten met een veilig gevoel hun inkopen kunnen doen. De aanwezigheid van een winkelsurveillant heeft een grote preventieve werking.

Aandachtspunten van een winkelsurveillant zijn:

 • de algemene veiligheid van klant en personeel,
 • het voorkomen van vernielingen.
 • alert zijn op overlast,
 • het voorkomen en adequaat handelen bij winkeldiefstal.

Maar de dienstverlening van een Thema Beveiliging gaat verder.
Tot zijn takenpakket behoort ook:

 • optreden als gastheer,
 • verlenen van eerste hulp bij ongelukken,
 • brandpreventie,
 • begeleiden van geld- en waardetransporten.

Vrijblijvende offerte aanvragen!

Advies nodig?

Brand- en sluitronde

Uw droom in vlammen zien opgaan?

 

Een goede brand- en sluitronde is van essentieel belang indien u uw bedrijf optimaal wil beveiligen. Met u wordt vooraf besproken wat voor u belangrijk is en Thema Beveiliging zal u vanuit haar specialisme adviseren.

Bij een brand- en sluitronde wordt uw bedrijf in- en extern gecontroleerd, het werkt preventief en zorgt ervoor dat uw veiligheidsprotocol wordt nageleefd.
De onderdelen van een brand- en sluitronde bestaan uit:

 • Interne en externe ronde.
 • Ramen en deuren worden indien nodig gesloten.
 • Overbodige ingeschakelde verlichting en/of apparatuur worden uitgeschakeld.
 • Brandgevaarlijke situaties worden verholpen.
 • Ruimtes worden gecheckt op ongewenst bezoek (ter voorkoming van insluiping).
 • Controle op achtergelaten bedrijfsgevoelige informatie.
 • Begeleiding van personeel die nog laat werkzaamheden verrichten.
 • Het inschakelen van het alarm bij vertrek van de beveiligingsmedewerker.

Vrijblijvende offerte aanvragen!

Advies nodig?

Receptiediensten

Ontvangst met een veiligheidsbril.

 

Bij het betreden van uw pand is de aanwezige medewerker bij de receptie uw visitekaartje. Heeft u er wel eens aan gedacht om een beveiligingsmedewerker in te huren? Een beveiliger is op het ene moment uw gastheer, is uw BHV’er en is uw eerste aanspreekpunt voor in-/uitgaande personen en goederen.
Daarnaast heeft een receptionist van Thema een veiligheidsbril op. Hij kijkt anders naar de omstandigheden en omgeving dan een doorsnee receptionist.

Nog meer voordelen van uitbesteding aan Thema:

 • 24/7 bereikbaar, dus nooit meer problemen door onverwachte omstandigheden zoals ziekte.
 • Vast team medewerkers, speciaal opgeleid om uw specifieke wensen in te vullen.
 • Handelend kunnen optreden bij verstoring van de openbare orde.
 • Het weren van ongewenste personen.
 • Visitatie van medewerkers en bezoekers.

Thema levert altijd ervaren mensen als het gaat om bovengenoemde werkzaamheden. Zo spreken zij naast het ABN ook redelijk Engels en Duits en zijn zij bekend met administratieve werkzaamheden.

 

Vrijblijvende offerte aanvragen!

Advies nodig?

Overige diensten

En wat doen we nog meer?

 

Naast de genoemde kerntaken van Thema doen wij nog meer. Een kleine greep uit de mogelijkheden.

Evenementen beveiliging
Jaarlijks bezoeken miljoenen mensen één of meerdere evenementen. Zakelijke evenementen maar ook sport- en muziekevenementen,  op de diverse evenementenlocaties. Het takenpakket van de evenementenbeveiliger (Event Security Officer) is breed.
De belangrijkste taken zijn o.a;

 • toegangscontrole,
 • visitatie,
 • surveilleren,
 • service verlenen,
 • bewaken van strategische posities,
 • hulpverlening.

Met de beveiligers van Thema heeft u specialisten in huis. Ze zijn gastvriendelijk (uw evenement moet natuurlijk wel een feestje zijn) maar weten op gepaste wijze in te grijpen bij calamiteiten.

Uitvaart beveiliging
Helaas, maar toch steeds vaker werkelijkheid is het feit dat inbrekers overlijdensadvertenties afstruinen om toe te slaan op het moment van de uitvaart. Ze hebben dan al vaak de woning en omgeving geobserveerd zodat ze er zeker van zijn dat er niemand thuis is en weten welke activiteiten er in de omgeving zijn. Er zijn verschillende opties voor u als nabestaanden, ze worden altijd met u of uw uitvaartorganisatie besproken wordt.

 • Observatie vanuit de auto gedurende de tijd van de uitvaart rondom het woonhuis van de overledene. De auto is dan zichtbaar aanwezig en werkt preventief.
 • Controleronde tijdens de uitvaart. Op verschillende momenten komt een auto langs rijden die de omgeving en het woonhuis checkt op onregelmatigheden.
 • Mochten de nabestaanden het willen dan is er ook de mogelijkheid van het posten van een beveiliger in het huis.
 • Er wordt altijd gecontroleerd op het sluiten van ramen, deuren, hekken en op verdachte personen in de omgeving.

Alles wordt tot in detail met u of uw uitvaartorganisatie besproken zodat wij u kunnen ontzorgen op dat gebied.

Vakantie beveiliging
De vakantieperiode breekt aan. Is er behoefte aan extra beveiliging van uw woning en/of bedrijfspand? Wij leveren deze extra service. Vooral gedurende de vakantieperiode zal er minder bedrijvigheid plaatsvinden in en om uw bedrijfspand zijn, waardoor er dus minder toezicht is. Diensten zoals mobiele surveillance en alarmopvolging kunnen specifiek worden ingezet, afhankelijk van uw bedrijfssituatie in de zomerperiode. U bent er van verzekerd dat er tijdens uw vakantie een extra oogje wordt gehouden op uw eigendommen terwijl u geniet van uw welverdiende vakantie.

Wat zijn voor u de mogelijkheden,

 • Alarmopvolging alleen voor de vakantieperiode, u zit dus niet aan een jaarcontract vast.
 • Keyholding alleen voor de vakantieperiode.
 • Extra controlerondes tijdens de nacht en/of dag
 • Verwijderen van post in uw brievenbus, controle op openstaande ramen en deuren, aan/uit zetten van verlichting.
 • Controle op verdachte omstandigheden in de omgeving (markeringen op uw pand, verdachte personen en/of voertuigen).

Daarnaast wensen wij u een fijne vakantie en houden wij een oogje in het zeil.

Met spoed beveiliging nodig?
Stroomstoring, ongeval, ziekte van personeel, brand enzovoort. Op deze onverwachte gebeurtenissen zit u niet te wachten. Maar wat als het toch gebeurt? Thema Beveiliging staat 24 uur paraat, speciaal in deze gevallen. Onze beveiligingsmedewerkers zijn flexibel inzetbaar, binnen enkele uren zoeken wij voor u de gepaste oplossing.

Thema Beveiliging levert maatwerk, voor al uw vragen kunt u bij ons terecht.

“Door onze vakkennis kunnen wij uw veiligheid optimaliseren”

 

 

Vrijblijvende offerte aanvragen!

Advies nodig?