Bij deze vorm van dienstverlening wordt het gebouw, voordat een eventueel alarmsysteem correct wordt ingeschakeld, rond een vooraf afgesproken tijdstip aan het einde van iedere werkdag (indien gewenst ook op zaterdag / zondag) intern en extern geïnspecteerd op alle onregelmatigheden zoals:

  • niet afgesloten poorten, hekwerk toegangsdeuren en ramen
  • onnodig ingeschakelde verlichting of andere technische apparatuur
  • het controleren van archiefruimten e.d. (indien gewenst)
  • het trachten te voorkomen van brandgevaarlijke situaties
  • het trachten te ondervangen van storingsverschijnselen van technische apparatuur
  • het trachten te voorkomen van water of andere lekkage, zoals gas, vloeistoffen
  • het trachten te voorkomen van zelfontbrandende situaties
  • controle op het bevoegd/onbevoegd aanwezig zijn van personen

Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt er eerst een kennismakingronde/bezoek uitgevoerd, waarbij aanvullende informatie van uw kant in onze rapportage wordt opgenomen.

De tijden dat de brandsluitronde uitgevoerd moet worden, wordt in overleg met u vastgelegd.

Momenteel zijn deze tijden:

  • Indien er (in enkele gevallen) overgewerkt wordt kunt u vooraf per E-mail/Fax contact opnemen met ons om te melden dat de brandsluitronde op een later tijdstip uitgevoerd moet worden.
  • Rapportage/logboek omtrent aangetroffen onregelmatigheden wordt op een vaste plek neergelegd, bijvoorbeeld: op het kantoor van de opdrachtgever. Bij ernstige onregelmatigheden wordt u direct persoonlijk in kennis gesteld.

Ron Polhuis